LEVEN VANUIT HET HART
Oprichting.
Uitbeelding.
Uitleg logo.
Tijdens mijn verblijf in India in 2000 kreeg ik te lezen dat een achtbladige lotus staat voor het kameshvari chakra. Dit chakra bevindt zich tussen de kruinchakra (sahasrara chakra) en het soma chakra, maar valt nagenoeg onder het kruin chakra. Het soma chakra bevindt zich net boven het derde oogchakra (ajna chakra) dat zich bevindt tussen de wenkbrauwen.
In dit kameshvari chakra zetelt Shiva en Shakti energie.
In het hartchakra (anahata chakra) bevindt zich eveneeens deze achtbladige lotus dat staat voor het spirituele of etherische hart (ananda kanda). De acht bladen van dit spirituele hart zijn verbonden met verschillende bewegingen (emoties).
Het OM-symbool in het centrum van dit logo is de scheppingsklank, het geluid van God.
Stichting Maran zitten er als schalen om heen om datgene wat erin zit te koesteren en uit te dragen.
Je kunt op dit chakra mediteren met behulp van de khechari -mudra.
Hierdoor kun je verkrijgen dat je ziekte, aftakeling, dood kunt overwinnen en genieten van eeuwige gelukzaligheid.
Maran
Uitleg Logo