LEVEN VANUIT HET HART
Oprichting.
Uitbeelding.
Uitleg logo.
Weet met je hart dat de Liefde van je wezen
de goddelijke kern is van het hele bestaan
zoals je dat nu kunt waarnemen.
Weet ook dat God de schepping is
alsmede de schepper van de schepping
en dat jij het geschapene bent.
Liefde is je bestaansrecht.
- Maran -
MEDITATIE LEIDT NAAR ZELF-REALISATIE
Negatieve krachten zijn:
Verlangen, begeerte,
woede, boosheid, wraak,
hebzucht, gehechtheid,
hoogmoed, haat,
afgunst, jaloezie.
NIET LIEFDE

Positieve krachten:
Het herkennen van Liefde.
Het openen van het hart.
LIEFDE WORDEN

Spirituele krachten:
Het erkennen van Liefde
Het geopende hart.
LIEFDE ZIJN
- Maran -
Uitbeelding