LEVEN VANUIT HET HART
Links.
Sai Ram Healing Vibrations.
Boven de in- en uitgang van een groot ziekenhuis in Putta Parthi te India staat:
“De mensheid dienen is God dienen”.
In dit ziekenhuis worden zieke mensen gratis geholpen en werken doktoren op vrijwillige basis.
SAI RAM HEALING VIBRATIONS

Sai Ram Healing Vibrations is een heelmethode om met behulp van vibraties het helend vermogen van de mens gunstig te beïnvloeden. In India heeft Maran, van een arts, deze heelwijze geleerd waarbij, met behulp van een speciaal apparaatje, vloeistoffen (bijvoorbeeld water) of vaste stoffen (bijvoorbeeld suikerkorreltjes) magnetisch geladen kunnen worden.
Deze subtiele magnetische ladingen kunnen een helende uitwerking hebben op de fijnstoffelijke lichamen (onzichtbare lichamen) en het daarmee samenhangende grofstoffelijke lichaam, het lichaam dat we met onze ogen kunnen waarnemen. Het is een bijzondere wijze van helen omdat het géén bijwerkingen kent die schadelijk zijn of kunnen zijn voor de mens. Soms kunnen er echter wel, wat we noemen, 'pull outs' optreden dat aangeeft dat de levenskracht is gereactiveerd en het lichaam in werking is gezet. Degene die deze heelwijze beoefenen, en dat zijn inmiddels meer dan 2400 healers wereldwijd, hebben een belofte afgelegd dit gratis te zullen doen. Wanneer u van deze wijze van helen gebruik wenst te maken, dan dient u met het volgende rekening te houden:
• Korreltjes NIET met de handen aanraken (doe het eerst in het dopje en dan onder de tong),
• Vibraties NIET innemen binnen 20 min. vóór of ná het eten of andere overheersende smaken
• Géén koffie gebruiken (het gaat niet om de cafeïne maar om de vibratie van koffiebonen),
• Vibraties NIET in het zonlicht plaatsen of bewaren,
• NIET in de buurt houden van sterke magnetische velden (mobieltjes, TV, magnetron etc.),
• Korreltjes onder de tong houden (lossen op),
• Indien vloeistof (bv. water), dan 9 druppels 1 minuut in de mond, onder de tong, houden.
Meer informatie kunt u vinden op de internetsite:
http://www..vibrionics.org (engelstalig)
Tot slot nog het volgende: Elk mens is geheel zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Zijn/haar leef- en eetgewoonten hebben hier een grote mate van invloed op. Zijn/haar graad van bewustzijn is bepalend voor zijn/haar wijze van leven. Naast het gebruik van vibraties, dat herstel c.q. balans kan brengen, geven wij ook het advies de leef- en eetstijl te veranderen om zo te voorkomen dat men wederom met hetzelfde ongemak kan komen te zitten! Elke actie kent nu eenmaal zijn reactie en voorkomen is nog altijd beter dan genezen!            
Deze wijze van helen wordt geheel vrijblijvend aangeboden aan hen die erom vragen.
Sai Ram Healing Vibrations