LEVEN VANUIT HET HART
Welkom.
Algemeen.
Oprichting.
Doelstellingen.
Menselijke Waarden.
Overdenkingen.
Wegwijzer.
Links.
Op 2de pinksterdag 1996 heeft Maran deze tekst neergeschreven, die hem eind 1997 het gevoel gaf om een stichting op te richten om deze taak te kunnen uitvoeren. Tijdens zijn verblijf bij Sri Sathya Sai Baba in Brindavan, India, begin april 1998, heeft Maran de zegen en de kracht mogen ontvangen om deze stichting daadwerkelijk gestalte te kunnen en mogen geven.
"Stichting Maran" is opgericht op 20 mei 1998 te Epe. "Stichting Maran" zet zich in voor de spirituele ontwikkeling van mensen en de spirituele steun aan mensen om het welzijn te bevorderen van de bewoners op deze aarde. Onder spirituele ontwikkeling verstaan wij het ontwikkelen, het realiseren van ons ware Zelf; van het Goddelijke dat ieder mens in zich heeft. Het verlichten van onze weg, de weg naar onze Bron daar waar we ook vandaan zijn gekomen. Tot besef komen dat we allen broeders en zusters zijn van elkaar. Dat we leren leven in goed vertrouwen met God, hoe je God op dit moment ook moge  zien. Ons leven zullen we wijden aan het helpen van mensen die op weg zijn naar God en aan hen die nog zoekende zijn. De doelstellingen zullen we realiseren door het geven van meditatiebijeenkomsten, consulten, lezingen, het uitbrengen van literatuur., enzevoort...
Maran.

OPRICHTING